POAS

POAS står for Profit on Advertising Spend og er en markedsføringsmetrik, der måler forholdet mellem indtjeningen og overskuddet, der er genereret af dine annoncer og de omkostninger, der er forbundet med dem.

POAS er en nøgletal, som hjælper dig med at vurdere, om dine annonceringsudgifter er værd at investere i. POAS tager højde for både indtjening og omkostninger i modsætning til ROAS, der kun tager højde for indtjening. Ved at bruge POAS kan du se, om dine annoncer er rentable og giver et positivt afkast af investeringen.

POAS beregnes ved at trække dine annonceomkostninger fra din bruttofortjeneste og derefter dividere resultatet med annonceomkostningerne. Hvis din POAS er højere end 1, betyder det, at du tjener mere end du bruger på annoncering, hvilket er et godt tegn på en rentabel kampagne.

POAS kan hjælpe dig med at vurdere effektiviteten af dine annoncer på tværs af forskellige kanaler og kampagner. Ved at bruge POAS kan du identificere, hvilke annoncer der giver det bedste overskud, og justere dine annonceringsinvesteringer i overensstemmelse hermed.

Eksempler på værktøjer

Eksempler på værktøjer, hvor du kan se POAS inkluderer Google Analytics, Facebook Ads Manager og andre tredjepartsanalyseværktøjer. Disse værktøjer giver dig mulighed for at se din bruttofortjeneste og annonceomkostninger og beregne POAS i realtid.

Udregning af POAS

Eksempel på POAS-udregning: Hvis du bruger 10.000 kr. på en annoncekampagne, der genererer 50.000 kr. i salg og har en bruttofortjeneste på 40.000 kr., er din POAS 3 (40.000 – 10.000 / 10.000). Med en POAS på 3 betyder det, at du tjener 3 kroner for hver krone, du bruger på annoncering.

POAS er en vigtig metrik, der kan hjælpe dig med at forstå, hvor rentabel dine annoncer er. Ved at beregne POAS kan du træffe bedre beslutninger om, hvor du skal bruge dine annonceringsmidler, og hvordan du kan forbedre din effektivitet på tværs af forskellige kanaler og kampagner.

Skriv en kommentar